KÖSTEBEK AKADEMİSİ KAZMAYA DEVAM EDİYOR…

Köstebek Akademisi, Türkiye’de ve dünyada üniversitelerin bilginin metalaştırıldığı alanlar haline gelmesi karşısında bir itiraz etme ve alternatifi yaratma çabası olarak doğdu. Kendisini adlandırırken karanlıkta sert toprağı kazmayı iyi bilen köstebekten esinlendi. Köstebek emek verenlerin simgesidir. Sabır ve kararlılığın yanında gökyüzüne olan inancı heybesindeki kazma kürektir. İhtiyardır köstebek; yılların birikimi ile her daim kazmasını nereye vuracağından emindir. Karanlıkta el yordamıyla verdiği mücadelede emeğini biriktirir ve bir tarih yazar. Günü geldiğinde, azimle kazdığı topraktan çıkardığında başını, bir delik açtığında yeryüzüne, mücadelenin karşılığını almış demektir. Yıllar yılı altını oyduğunu toprak ve çürümüş olan her şey tarihi gömülecek ve o andan itibaren yepyeni bir yaşam filizlenecektir. İşte köstebeğin bu büyüsüne kapılan Köstebek Akademi; yepyeni bir yaşamı akademilerde kurmak için mücadeleye girişti.

Türkiye özelinde, özellikle son yıllarda üniversiteler üzerindeki baskılar arttı. Üniversiteleri otoritelerini meşrulaştırma aracı haline getirmeye çalışan iktidar bloğu, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler ile kendilerinden farklı fikirleri olan akademisyenlerin büyük bir kısmını ihraç etti. Kalan akademisyenleri ise soruşturmalar ve cezalarla kuşattı. Köstebek Akademisi bu durum karşısında, iktidarın belirlediği alanlar ve kurallar dışında kurduğu alternatif akademiyi sürdürme iddiasını taşıyor. Temel amacımız bilginin tek elde toplanıp tek sesten çıkmasını isteyenlere karşı bilimsel bilginin sınırlarla çevrelenemeyeceğini göstermektir. Bunun içindir ki Köstebek Akademisi kurulduğu günden beri, akademinin sınırlarla çevrilmesine ve yanlı bilgi üretmeye zorlanan üniversitelere karşı ‘Başka bir üniversite mümkün’ diyerek bilgi üretimi ve aktarımı sürecinin ortak öznelerini yaratmak için emek vermeyi sürdürüyor.

2014 yılında küçük bir öğrenci grubu olarak bir araya gelen ve üniversitelerin mevcut koşullarını değiştirmek için kurulan Köstebek Akademisi; şu an düzenli periyotlarla faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler; öğrencilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri tartışmalar, akademinin içindeki ya da kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen hocalarla  yapılan açık dersler, 3-5 ders devam eden müfredatlı derslikler. Bu derslerin temel direklerini, dayatılan bilgiyi doğrudan kabul etmemek, eleştirel ve özgür düşüncenin imkanlarını sağlamak oluşturuyor. Hiyerarşik akademik yapının Köstebek Akademisin’de yeri yoktur. Köstebek Akademisi’nde akademik rütbelere yer yoktur, öğrenci ve hoca doğru bilgiye ulaşmak için düşünceleri tartıştırabilir, doğru bilgi yolunda ortak şekilde kafa yorabilir. Derslerin içeriğinde sosyal bilimlerin ve fen bilimlerinin çoğu alanı olabilmektedir. Ders planlamalarında mevcut akademide “tartışılamayan” konular seçilmeye özen gösteriliyor. Bunun yanında akademide var olan konular irdelenip, kapsamlı şekilde ele alınıyor. Bir elin parmaklarını geçmeyen bir sayıyla yola koyulan Köstebek Akademisi geldiğimiz noktada yüzlerce katılımcısıyla Türkiye’de başka bir akademi için çaba gösteriyor.

Universities in Turkey and around the world are becoming the areas where information is commodified, Mole Academy was born as an attempt to create an alternative  and it is an objection to commodification. When Mole Academy named itself, it was inspired by the mole who knew how to dig hard ground in the dark.  The mole is the symbol of the laborers.  Besides patience and determination, its faith in the sky is the digging shovel in its saddlebag. It is old mole;  With the accumulation of years, it  is sure where it will hit its digging all the time.  In its struggle in the dark, it accumulates its labor and writes history.  When the day comes, when it pulls out its head of the land it has excavated with determination, when it opened a hole to the sky, that means it received the return of the struggle. The earth it excavated for many a long year and every rotten entity will be imbedded in history. Then only then a brand new life will sprout. Here is the Mole Academy, who is caught in this magic of the mole;  started to struggle to establish a brand new life in academies.

Turkey in particular, especially in recent years has increased the pressure on universities.  The government bloc, which tried to make the universities legitimize their authorities, expelled a large number of academics who had distant ideas with their emergency decree laws.  The remaining academics were surrounded by investigations and punishments.  In the face of this situation, the Mole Academy claims to maintain the alternative academy it has established outside the areas and rules determined by the government. Our main goal is to show that scientific knowledge cannot be surrounded by borders against those who want the information to be collected from one hand and out of one sound.  For this reason, Mole Academy has been making efforts to create common subjects of the information production and transfer process by saying ‘Another university is possible’ against the surrounding of  academy with borders and universities being forced to produce biased information since the day it was founded.

Mole academy, which came together in 2014 as a small group of students and was established to change the current conditions of universities; currently  continues ts activities in regular periods. Among these activities, there are the following: discussion meetings between students, open lessons with academicians who are giving lessons in some universities or  expelled within the academy with a decree law, 3-5 lessons in a row about a certain subject. The main pillars of these courses are not to directly accept the imposed information and to provide opportunities for critical and free thinking. The hierarchical academic structure has no place in Mole Academy.  There is no room for academic ranks in Mole Academy, the student and the teacher can discuss the thoughts  or jointly think to reach the right information.    Most of the social sciences and sciences can be in the content of the courses.  In lesson planning, care is taken to choose topics that cannot be discussed in the current academy.  In addition, the current issues at the academy are examined and comprehensively addressed.  It started the road as can count something on the fingers of one hand but at this stage Mole Academy continues its effort to raise the quality of education with hundreds of participants.