Online Akademiler


Raşit Tükel- Psikososyal Açıdan Salgın Hastalıklar


Akgün İlhan- İklim Değişikliğine Duyarlı Kentlerde Su Yönetimi


Cihan Uzunçarşılı Baysal- Pandemi Zamanlarında Kent ve Konut Hakkı


Barış Erman ile Yeni İnfaz Düzenlemesi ve Af Tartışması (Bölüm 1)


Barış Erman ile Yeni İnfaz Düzenlemesi ve Af Tartışması (Bölüm 2)


Eylem Ümit Atılgan – İnfaz Yasasındaki Değişikliklerin Kadınlara Etkisi ve Çocuk İstismarı Affı


Hakan Koçak – Corona Günlerinde Emeğin Durumu: İşçiler Yaşamak İstiyor


İbrahim Ö. Kaboğlu – Üniversite Gençliği, Sağlığın OHAL’i, Hukuk

Covid-19 ve Online Eğitim

Nasıl Bir Online Eğitim – Serap Emil