Bilim, İktidar ve Özgürlük İlişkisi Konferansı


Özgürlükler ve İktidarın İnşasında Bilim / Ayşe Erzan


Gıda Güvenliği Çalışmaları ve Kamusal Bilim / Bülent Şık


Akademik Özgürlük Kimin Özgürlüğü, Ne İçin? / Cenk Yiğiter