Kanal İstanbul’a Akademik Bakış


Doğanay Tolunay – Kanal Uğruna Gözden Çıkarılan Ekosistem


P. Pınar Giritlioğlu – Bir Planlama ve Ekoloji Sorunsalı Olarak Kanal İstanbul


Naci Görür – Yer Bilimci Gözüyle Kanal İstanbul